Bilder från eventet

Video med internationella talare

Resultat av workshop

Vad är förändringsledning?

Bikupor till internationella filmer

Hur kan akademi och praktik nära varandra?

1-vilka-tre-omraden-ar-mest-intressanta-

Dagens presentationer